نمایشگاه ایران آگروفود، سی امین نمایشگاه بین المللی تخصصی صنایع کشاورزی، مواد غذایی، ماشین آلات و صنایع وابسته تهران سال ۱۴۰۲

بازدید از قدیمی ترین نمایشگاه در صنعت مواد غذایی کشور  با جذب بیش از ۱۵۰۰ مشارکت کننده و ۴۰۰۰۰ بازدید کننده بزرگترین نمایشگاه  صنایع غذایی در منطقه پس از گلفود دبی است.  این نمایشگاه توسط  سالیانه برگزار می شود. کلیه شرکت های تولید کننده مواد غذایی، آشامیدنی ها،  مواد اولیه صنعت غذا، ماشین آلات صنایع غذایی در این نمایشگاه بزرگ شرکت داشتند.