درباره ما

شرکت رها زیست تولید

 شرکت رها زیست تولید به همت جوانان و نخبگان ایرانی در زمینه اقتصاد چرخشی و کمک به توسعه صادرات محصولات غیرنفتی ایجاد گردیده است. به همین منظور بسترهای لازم جهت پرورش و فرآوری حشرات مفید و تولید پروتئین‌های آینده و تحقیق و توسعه انواع فرآورده‌های بیولوژیک و فرآورده‌های طبیعی را فراهم کرده است.

یکی از پروژه‌های شاخص این مجموعه تولید و تأمین منابع پروتئینی نوین به عنوان جایگزین مکمل و خوراک دام، طیور و آبزیان می‌باشد. همچنین شرکت در جهت گسترش و توسعه تفکر استفاده از پتانسیل‌های بالقوه کشور به دنبال همکاری و مشارکت در راستای شکوفایی اقتصاد دانش‌محور و تکمیل زنجیره ارزش می‌باشد.

چشم انداز

شرکت رها زیست تولید در اندیشه  توسعه پایدار با قابلیت ارزآوری از  فراوری پسماند های شهری، نفتی و معدنی بوده و با ایجاد تفکرات نوین و یاری نخبگان جوان کشور در جهت بهره مندی از فرصت های موجود با رویکرد نوین اقدام خواهد نمود و در همین راستا تلاش خواهیم کرد با درک درستی از مفهوم اقتصاد چرخشی از علم خلق ثروت کنیم.

ماموریت

ما برآنیم با تکیه ‌بر سرمایه‌های انسانی و جامعه نخبگانی و مشارکت با شرکای استراتژیک ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی به‌منظور پیاده سازی اقتصاد چرخشی، دانش بنیان و ایجاد اکوسیستم نوین و پویا در زمینه حل چالش های موجود در حوزه بازیافت انواع پسماند اقدام نموده و در راستای نیل به اهداف توسعه محصولات با ارزش افزوده بالا  حاصل  از اقتصاد چرخشی اهتمام ورزیم.