ماموریت ها و چشم انداز

ماموریت

ما برانیم با ارتقاء سطح دانش و پژوهش و با بهره گیری از آخرین تکنولوژی های روز دنیا و High-Tech در راستای هوشمند سازی اقتصاد چرخشی در حوزه ها و چالش های موجود از پسماند تا امنیت غذایی و با تکیه ‌بر سرمایه‌های انسانی و جامعه نخبگانی و مشارکت با شرکای استراتژیک ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی به منظور پیاده سازی اقتصاد چرخشی و دانش بنیان و ایجاد اکوسیستم نوین و پویا اهتمام ورزیم.

چشم انداز

شرکت پیشگام در حوزه اقتصاد چرخشی و امنیت غذایی
شرکت پیشرو و خلاق در راستای ایجاد شهرهای سبز هوشمند
برخورداری از منابع انسانی خلاق و نوآور، با توانمندی علمی و مدیریتی برجسته