نوشته‌ها

سالگرد هلدینگ دانش بنیان لیدکو

 

 

بهمن ماه، ایام حماسه و گام های بلند متبادر؛ ایرانی قوی است . سالروز تأسیس هلدینگ دانش بنیان لیدکو یادآور بیش ازدو دهه همت بلند در فناوری های نوین و لبه ی دانش فرخنده و پایدار باد.

دکترمهدی اسلام پناه مدیرعامل و عضو هیئت مدیره هلدینگ لیدکو