بیست و دومین نمایشگاه بین المللی دام، طیور و صنایع وابسته

این نمایشگاه که در تاریخ ۱ تا ۴ مرداد ماه سال ۱۴۰۲ در محل نمایشگاه های بین المللی تهران دائر است. شایان ذکر است شرکت های مربوطه شامل تولیدکنندگان و تامین کنندگان خوراک دام و طیور ، ماشین آلات و صنایع وابسته به آن مشارکت داشتند.